Skip to Main Content

English for Academic Purposes (EAP) Services

Welcome!

About this EAP LibGuide / Sobre esta Guía / EAP Gid

Welcome to Miami Dade College and the EAP program! In this LibGuide, you will find information about accessing services related to EAP. We are excited to assist you with tutoring, advisement, and other admission-based resources. Don't hesitate to contact us anytime!

¡Bienvenidos a Miami Dade College y al programa de EAP! En esta guía, encontrarás información sobre cómo acceder a servicios relacionados con EAP. Nos complace ayudarlos con tutoría, asesoramiento y otros recursos basados ​​en el proceso de admisión. ¡No dudes en contactarnos en cualquier momento!

Byenveni nan pwogram EAP Miami Dade College la, nan gid la wap jwen enfomasyon sou akse sevis ki genyen rapo ak EAP. Se on plezi pou nou sipotew e baw sévis ou bezwen tankou: leson patikilye, konsey, ak lot resous ki genyen rapo ak admisyon. Pa ezite kontakte nou nenpot le! 

Introduction to EAP Services
Introducción a los Servicios de EAP

    

How to Access this EAP LibGuide from your Cell Phone 
Como Acceder a esta Guía de EAP desde su Celular

 

Make an Appointment with an Advisor
Haz una Cita con tu Consejero

   QR